Radca prawny Olsztyn

Nieważność umowy

Strona główna » Publikacje » Nieważność umowy

Przez dokonanie czynności prawnej należy rozumieć dążenie do spowodowania zamierzonych skutków prawnych w postaci oświadczenia woli, składającego się na treść czynności prawnej poprzez zachowanie zgodne z literą prawa.

Nieważność czynności prawnej ma miejsce według art.58 & Kodeksu cywilnego, w sytuacji, gdy zapisy umowy są rozbieżne z ustawą. Nieważność umowy może przybierać różne postacie. W polskim prawie nieważność czynności prawnej występuje w dwóch formach. I dotyczy nieważności bezwzględnej lub nieważności względnej.

Sprawdź umowę z radcą prawnym

Nieważność bezwzględna.

Nieważność bezwzględna czynności prawnej, jaką jest zawarcie umowy, oznacza, że dana umowa jest nieważna z mocy prawa od momentu jej zawarcia i nie wywołuje skutków prawnych. O nieważności bezwzględnej czynności mówimy w sytuacji, w której przyczyny nieważności czynności prawnej przestały istnieć poza wyjątkami określonymi w art. 14 &1 i art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego.

Nieważność umowy - radca prawny radzi

Przesłanki do stwierdzenia nieważności umowy.

Poza tym o nieważności bezwzględnej umowy mówimy wówczas, gdy miejsce mają zajścia określone w: art. 58 kc. art. 39, art. 73 § 3 kc., art. 82 kc., art. 83 kc. i art. 387 § 1 kc.

Art. 58 kc. dotyczy sytuacji, w której czynność prawna sprzeczna jest z zasadami współżycia społecznego lub służy w celu obejścia ustawy. Taki stan rzeczy ma na przykład miejsce, gdy postanowienia umowy ograniczają swobodę działalności gospodarczej jednej ze stron umowy. I gdy realizacja umowy jest zabroniona przepisami prawa.

Natomiast według art. 39 bezwzględną nieważność umowy oznacza jej zawarcie przez występujący w imieniu klienta organ prawny, który przekroczył zakres kompetencji lub nie posiadał stosownego umocowania do prawnych czynności.

Art. 73 & 3 dotyczy niezachowania wymaganej formy umowy przewidzianej przez prawo. Np. formy aktu notarialnego przy czynności prawnej, jaką jest moment zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

O nieważności bezwzględnej umowy mówi także art. 82 kc., którego treść dotyczy umów zawartych z osobami, których stan uniemożliwia świadome składanie oświadczeń woli i powzięcie decyzji.

Z kolei art. 83 kc., nawiązuje do sytuacji, w której umowa jest bezwzględnie nieważna, ponieważ odnosi się do oświadczeń woli zawartych tylko i wyłącznie z pozoru, a żadna ze stron nie dokona czynności prowadzących do wywołania skutków prawnych. I wywiązania się z warunków umowy, które zgodnie z treścią umowy powinny mieć miejsce.

I art. 387 & 1 dotyczy sytuacji, gdy bezwzględna nieważność czynności dotyczy zobowiązania niemożliwego do wykonania.

Radca prawny z Olsztyna - obsługa firm

Nieważność względna umowy.

Nieważność umowy ma charakter względny, gdy dotyczy określonej czynności prawnej, która prowadzi do określonych skutków prawnych umowy, ale z określonych przyczyn czynność prawna została unieważniona. Podstawy prawne dążące ku unieważnieniu czynności prawnej mogą zostać ogłoszone przez orzeczenie sądu lub wskutek czynności cywilnoprawnych osoby uprawnionej.

Najważniejszymi przesłankami świadczącymi o względnej nieważności umowy są zapisy, w których:

kontakt z kancelarią radcy prawnego

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną radcy prawnego: https://www.kancelaria-toloczko.pl/

Bezskuteczność zawartej umowy.

O bezskuteczności mówimy wówczas, gdy umowa została zawarta, jednakże jej wykonanie jest całkowicie lub częściowo niemożliwe do zrealizowania. W takim przypadku osoba trzecia pokrzywdzona może żądać uznania wadliwej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do niej, pod warunkiem że strony umowy o roszczeniu wiedziały lub umowa była nieodpłatna. Uznanie takiej umowy za bezskuteczną możliwe jest w terminie roku od zawarcia umowy.

Do innych przykładów zastosowania sankcji bezskuteczności należą między innymi skarga pauliańska, czyli typ powództwa związany:

Nieważność umowy kredytowej.

Nieważność umowy kredytowej ma miejsce, gdy zapisy postanowień umowy są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Bądź zawierają niedozwolone klauzule abuzywne, które dotyczą postanowień umowy zawartej z konsumentem, a na treść których nie miał on wpływu. I które drastycznie naruszają jego interesy. Sprzeczność czynności prawnej klauzuli abuzywnej wynika z zapisów umowy niezgodnych z prawem.

Nieważność umowy kredytowej dotyczy najczęściej kredytów frankowych, w których nieprecyzyjne i zawoalowane zapisy są niezrozumiałe i wprowadzają kredytobiorcę w błąd. Wskutek czego nieświadomy klient zostaje w całości obciążony ryzykiem związanym z wahaniem kursów walut. Jest to ewidentnym naruszeniem prawa, jednoznacznie wskazującym, że strona umowy zawarła umowę niekorzystną dla siebie, nie będąc tego świadomą.

W uzyskaniu nieważności umowy kredytowej zawartej we frankach szwajcarskich i rozwiązaniu stosunku prawnego pomocą służy nasza kancelaria.

Radca prawny Olsztyn

Kancelaria radcy Prawnego Pawła Tołoczko zawsze służy pomocą.

W ramach pomocy chronimy osoby fizyczne przy umowach zawieranych z bankami. Udzielamy porad w ramach ochrony konsumentów. Prowadzimy postępowania prowadzące do nieważności umowy kredytowej, zwłaszcza w przypadku niekorzystnych umów frankowych. Klientom indywidualnym pomagamy także w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Służymy pomocą prawną w sprawach na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Ponadto zajmujemy się także sprawami rodzinnymi, spadkami i darowiznami.

Klientom firmowym natomiast proponujemy opiekę w ramach prawa gospodarczego i administracyjnego. Zajmujemy się również obsługą prawną przedsiębiorców. Przeprowadzamy dogłębną analizę już zawartych umów i interpretujemy charakter prawny umowy, która może być niekorzystną. Prowadzimy działania zmierzające do unieważnienia umowy, jeżeli istnieją ku temu przesłanki świadczące, że zachodzi sprzeczność czynności prawnej. Prowadzimy też negocjacje prowadzące do zmiany warunków zawartej umowy.

Czynnikiem wyróżniającym naszą kancelarię jest usługa polegająca na wprowadzeniu porad prawnych online. Wystarczy, że opiszą Państwo problem prawny w formularzu i pozostawią dane kontaktowe. Otrzymają wówczas Państwo od nas wycenę, którą prześlemy na podany adres e-mail, a po uregulowaniu opłaty niezwłocznie udzielimy wyczerpującej porady związanej z problemem.

Zachęcamy do kontaktu.

Gorąco zachęcamy do kontaktu osobistego na ul. Mazurskiej 12/3 w Olsztynie. Nawiązania relacji telefonicznej pod numerem: 511 844 511. Kontaktu mailowego pod adresem: biuro@kancelaria-toloczko.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie w zakładce „Kontakt”.

Korzystając z naszej kancelarii, zyskują Państwo poręczenie uzyskania efektywnej pomocy prawnej udzielanej przez wysoko kwalifikowanych i godnych zaufania prawników.

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej

Bez wychodzenia z domu. Porady on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych on-line. W celu otrzymania porady prawnej drogą elektroniczną, należy wypełnić krótki formularz, opisać Państwa problem lub nurtujące pytanie, wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Tołoczko

ul. Mazurska 10/4
10-512 Olsztyn
Tel: 511 844 511
E-mail: biuro@kancelaria-toloczko.pl

Wyjście
Przewiń na górę