Prawnik Olsztyn

Zwolnienie dyscyplinarne na l4

Strona główna » Publikacje » Zwolnienie dyscyplinarne na l4

Zwolnienie dyscyplinarne jest to rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika w trybie natychmiastowym. Przy tak zwanej „dyscyplinarce” lub „zwolnieniu natychmiastowym” nie pojawia się wypowiedzenie umowy. Można zwolnić pracownika dyscyplinarnie bez względu na pełnione stanowisko oraz wykonywane przez niego obowiązki. Zwolnienie dyscyplinarne niektórzy przewidują, dla innych jest zaskoczeniem, którego nie spodziewali się w czasie trwania umowy.

Czy można coś zrobić w sprawie rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym? Czy można odwołać się od decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym i czy ma to sens? W jaki sposób najlepiej to zrobić? Wątpliwości, które wiążą się ze zwolnieniem dyscyplinarnym mogą wywoływać wiele pytań. Odpowiedzi znajdują się w poniższym tekście.

Kancelaria Radcy Prawnego Olsztyn zaprasza

Najczęstsze powody zwolnienia dyscyplinarnego w czasie trwania umowy o pracę

Pracodawca ma możliwość rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na mocy Kodeksu pracy. Powodem zwolnienia dyscyplinarnego może być jeden z punktów wymienionych w artykule 52. Rozwiązanie umowy może nastąpić w sytuacji:

Aby mogło dojść do wypowiedzenia z winy pracownika umowy w trybie dyscyplinarnym powinny zajść wszystkie wymienione wyżej przesłanki jednocześnie. Należy uwzględnić stopień winy pracownika oraz naruszenie interesów pracodawcy. Ocena powinna zostać dokonana przez pryzmat ogólnego stosunku pracownika do wykonywanych obowiązków służbowych, a nie jednorazowego zachowania. Raz popełniony przez pracownika błąd może nie być prawnie umotywowanym powodem, kiedy zostanie zastosowane zwolnienie dyscyplinarne.

Obsługa prawna firm Olsztyn Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza do współpracy

Odsunięcie pracownika od pracy a kary porządkowe

Stosowanie kar porządkowych przed zwolnieniem dyscyplinarnym nie jest wymagane. Warto mieć na uwadze, że pracodawca nie powinien bagatelizować przewinień pracownika. Taka postawa świadczy o akceptacji postawy pracownika i wykonywanych przez niego działań. Zwolnienie dyscyplinarne nie powinno być zastosowane, jeżeli wcześniej pracodawca nie reagował na naruszane przez pracownika obowiązki. Brak stosowania kar porządkowych nie stanowi przeszkody w rozwiązaniu umowy, pod warunkiem, że zostały spełnione przesłanki określone prawem. Obowiązkiem pracodawcy jest trzymanie zwracanie uwagi na naruszanie obowiązków pracowniczych. Dotyczy to szczególnie tych, które trwają długi czas. Brak reakcji ze strony pracodawcy ma wpływ na ocenę winy pracownika. W przypadku nieprawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych, nie wywiązywania się z zadań na zajmowanym stanowisku może dojść do rozwiązania umowy o pracę, ale nie powinno być zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli zwolnienie dyscyplinarne nie może zostać zastosowane, najlepiej skonsultować się z prawnikiem w sprawie rozwiązania umowy.

Termin dla zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić maksymalnie do okresu jednego miesiąca od pozyskania przez pracodawcę wiadomości na temat okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zwolnienie w trybie natychmiastowym może nie być zasadne, jeżeli upłynęło więcej czasu od stwierdzenia, że wystąpiło ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, a wręczeniem „dyscyplinarki”. Termin ma duże znaczenie, nawet jeżeli są niepodważalne dowody na zaniechania ze strony pracownika, które przyczyniają się do decyzji o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

Zakładowa organizacja związkowa a zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca podejmuje decyzję dotyczącą rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika dopiero po uzyskaniu opinii zakładowej organizacji związkowej. Reprezentuje on pracownika i musi otrzymać zawiadomienie o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Konieczność taka pojawia się jedynie w sytuacji, gdy u danego pracodawcy funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca informuje o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy i przedstawia swoje dowody na naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Zasięgnięcie opinii jest obowiązkowe, ale pracodawca nie musi się nią sugerować.

Radca prawny Olsztyn - Kancelaria Tołoczko

Zwolnienie dyscyplinarne a pełniona funkcja

Zwolnienie w trybie natychmiastowym obejmuje osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę. Taki tryb rozwiązania umowy nie jest stosowany w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Zwolnienie dyscyplinarne a L4

Pracodawca może zwolnić pracownika, który ma aktualne zwolnienie lekarskie, jeżeli doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracownik, który obawia się zwolnienia dyscyplinarnego może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, jednak nie jest to skuteczny sposób, aby uniknąć rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika może nastąpić podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nawet gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Nie można wypowiedzieć umowy jedynie w czasie urlopu pracownika oraz innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Ne ma kodeksowego zakaz rozwiązywania umowy o pracę, jeżeli zachodzą odpowiednie przesłanki, aby rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca ma taką możliwość i może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia nawet w okresie choroby, gdy zwolnienie dyscyplinarne jednoznacznie jest z winy pracownika.

Radca prawny Olsztyn - odszkodowania i windykacja należności

Zwolnienie dyscyplinarne a walka o prawa pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę i zwolnić w trybie dyscyplinarnym pracownika. konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego są różne. Między innymi jest to odpowiednie wpis w świadectwie pracy. Zwolnienie dyscyplinarne będzie wpisane jako jedna z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy i będzie widniała w dokumencie, który zobaczy kolejny pracodawca. Zwolnienie dyscyplinarne z pracy powoduje, że pracownik pracuje u danego pracodawcy krócej, nie ma prawa do otrzymania odprawy, zasiłku dla bezrobotnych, dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Uprawnienia osoby zwolnionej dyscyplinarnie

Zwolnienie dyscyplinarne bez odpowiednich podstaw powoduje, że pracownik może starać się o dalsze zatrudnianie go na takich samych warunkach lub może domagać się odszkodowania. Pracownik może nie zgadzać się z podanymi powodami wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia i skierować odwołanie do sądy pracy. Jeżeli zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia było bezzasadne, pracodawca powinien umieścić w świadectwie pracy informację o tym fakcie.

Proces dochodzenia roszczeń w sądzie

Pracodawca musi przedstawić powody rozwiązania umowy i pracę bez wypowiedzenia, która nastąpiła z winy pracownika. Pracodawca podejmuje decyzję o przedstawieniu konkretnych dowodów winy pracownika, którą jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go. Pracownik powinien odnieść się do przedstawionych dowodów i zarzutów, przedstawić dowody świadczące na jego korzyść. Powinien być aktywny w trakcie procesu, odnosić się do przedstawianych zarzutów oraz dowodów, aby przekonać sąd do swoich racji.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – jak reagować?

Po otrzymaniu zwolnienia dyscyplinarnego powinno się szybko podjąć odpowiednie kroki. Termin na wniesienie odwołania do sądy wynosi 21 dni. Jest liczony od dnia, w którym zostało doręczone zwolnienie. Zwolnienie dyscyplinarne to wyjątkowo stresująca sytuacja, dlatego warto skorzystać z pomocy Kancelarii podczas pisania odwołania i podejmowania dalszych kroków prawnych. Odpowiednie przygotowanie od strony prawnej podważa występowanie okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej

Bez wychodzenia z domu. Porady on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych on-line. W celu otrzymania porady prawnej drogą elektroniczną, należy wypełnić krótki formularz, opisać Państwa problem lub nurtujące pytanie, wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Tołoczko

ul. Mazurska 10/4
10-512 Olsztyn
Tel: 511 844 511
E-mail: biuro@kancelaria-toloczko.pl

Wyjście
Przewiń na górę