Prawnik Olsztyn

Upadłość Getin Noble Bank SA

Strona główna » Publikacje » Upadłość Getin Noble Bank SA

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie w dniu 20 lipca 2023 r.

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lipca 2023 r., ogłosił upadłość Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie.

Jest to niezwykle istotna informacja dla wszystkich posiadaczy kredytów frankowych w tym banku, bowiem od tego momentu diametralnej zmianie ulega możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie.

Jak zmienia się sytuacja kredytobiorców posiadających kredyt we frankach w Getin Noble Bank SA?

Kiedy we wrześniu 2022 r., bank został postawiony w stan restrukturyzacji, większość ekspertów spodziewała się, że kolejnym etapem będzie ogłoszenie upadłości. Niejako potwierdzeniem powyższego był złożony w dniu 28 kwietnia 2023 r., przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Pewnego rodzaju zaskoczeniem może być bardzo krótki czas, bo niespełna trzech miesięcy pomiędzy samym złożeniem wniosku a wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Wskutek tej decyzji sądu Getin Noble Bank SA oficjalnie upadł.

W związku z wydanym postanowieniem sądu o ogłoszeniu upadłości, każdy wierzyciel banku, a więc również osoby posiadające kredyt frankowy w Getin Noble Banku, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, musi po ogłoszeniu upadłości zgłosić swoją wierzytelność do syndyka masy upadłości.

kredyt we frankach w Getin Noble Bank SA

Jak dokonać zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości Getin Noble Bank SA?

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w wydanym postanowieniu o ogłoszeniu wierzytelności wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 30 dni.

Powyższy termin nie jest długi, a więc czasu na dokonanie niezbędnych czynności jest niewiele, ponadto zgłoszenie wierzytelności w tym terminie jest całkowicie bezpłatne. Dodatkowo ważnym elementem jest aby przedmiotowe zgłoszenie dotyczące kredytu frankowego zawierało poprawne oświadczenie o potrąceniu. Brak takiego oświadczenia spowoduje, że na dalszym etapie postępowania upadłościowego kredytobiorca posiadający kredyt frankowy nie będzie mógł zgłosić zarzutu potrącenia. Oznacza to, że syndyk masy upadłości będzie mógł domagać się od kredytobiorcy zwrotu całego udostępnionego kapitału.

Co dalej z postępowaniami wytoczonymi przeciwko Getin Noble Bank SA przed ogłoszeniem upadłości?

Jak wynika z art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. w przypadku ogłoszenia upadłości sąd zawiesza postępowanie z urzędu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że wszystkie sprawy, które obecnie toczą się z udziałem GNB zostaną zawieszone.

Czy pozwanie Getin Noble Bank SA będzie dalej możliwe?

Od momentu ogłoszenia upadłości nie będzie możliwe pozwanie GNB o zapłatę z uwagi na fakt, że od momentu ogłoszenia upadłości właściwym trybem na dochodzenie roszczeń pieniężnych jest zgłoszenie przysługującej wierzytelności na listę wierzytelności.

Natomiast w dalszym ciągu będzie możliwe pozwanie banku o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego. Powyższe wynika z faktu, że roszczenie o ustalenie nie jest raczeniem skierowanym do majątku upadłego i wciąż może być dochodzone na drodze sądowej.

Przed zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości z uwagi na skompilowaną procedurę warto skonsultować się z prawnikiem. Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Tołoczko posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie i może udzielić niezbędnego wparcia prawnego.

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej

Bez wychodzenia z domu. Porady on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych on-line. W celu otrzymania porady prawnej drogą elektroniczną, należy wypełnić krótki formularz, opisać Państwa problem lub nurtujące pytanie, wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Tołoczko

ul. Mazurska 10/4
10-512 Olsztyn
Tel: 511 844 511
E-mail: biuro@kancelaria-toloczko.pl

Wyjście
Przewiń na górę