Radca prawny Paweł Tołoczko

Długi spadkowe

Strona główna » Publikacje » Długi spadkowe

Spadek da się przyjąć tylko i wyłącznie jako całość. A więc, spadkobierca nabywa po osobie zmarłej zarówno majątek, jak i bierze odpowiedzialność za pozostawione przez nią długi spadkowe. Zakres odpowiedzialności zależy od etapu sprawy spadkowej. Niekiedy konieczne okazuje się odrzucenie spadku, gdyż długi przewyższają pozostawiony przez zmarłego majątek.

Na czym dokładnie polega dziedziczenie długów?

Całość spadku, czyli tak zwanej masy spadkowej po osobie zmarłej przechodzi na spadkobiercę czy spadkobierców. Jeśli chodzi o tytuł powołania do dziedziczenia po zmarłym, może być to testament tudzież ustawa. Dziedziczenie testamentowe jest możliwe jedynie, jeśli spadkodawca sporządził ważny testament przed swoją śmiercią. Może być to testament wykonany ręcznie czy też testament notarialny. Oba rodzaje są tak samo ważne. Najważniejszą kwestią jest to, aby spadkodawca znajdował się w dobrym stanie psychicznym i był w pełni władz umysłowych podczas jego sporządzania. Trzeba pamiętać o tym, że prawo spadkowe jasno określa to, że spadkiem nazywa się całość aktywów oraz pasywów, które miał spadkodawca. Należy więc liczyć się z możliwością odziedziczenia zarówno majątku, jak i długów. W skład spadku mogą wchodzić cenne przedmioty, jak dzieła sztuki, antyki, motor, samochód, dom, ale również długi. Dobrze więc, jeśli wcześniej spadkobierca rozezna się w stanie majątkowym spadkodawcy, gdyż czasem zdarza się, że długi przekraczają wartość aktywów. Dziedziczenie długów opiera się więc na przejściu zobowiązania do zapłaty ze spadkodawcy na spadkobiercę. Warto też pamiętać, iż długi spadkowe mogą przejść na spadkobiercę bez jakiejkolwiek reakcji spadkobiercy. Prawnik Olsztyn pomoże pozbyć się niechcianych długów, dlatego warto skorzystać z naszych usług. Skontaktuj się z nami i sprawdź w czym możemy Ci pomóc.

prawnik w Olsztynie - radca prawny czy adwokat?

 

Zakresy odpowiedzialności za długi spadkowe

Zakres odpowiedzialności za długi spadkowe zależy od tego, na jakim etapie aktualnie znajduje się sprawa spadkowa. Spadek nabywany jest wraz z chwilą jego otwarcia, a więc momentem śmierci spadkodawcy. Jest to jednak na początku stan przejściowy. Od czasu dowiedzenia się o tytule powołania spadkobiercy mają pół roku na to, aby odrzucić czy też podjąć decyzję o przyjęciu spadku. Po złożeniu właściwego oświadczenia już na stałe stają się spadkobiercami. Przepisy uwzględniają 2 zakresy odpowiedzialności:

1. Od chwili otwarcia spadku aż do momentu jego przyjęcia (spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko i wyłącznie ze spadku, a ewentualną egzekucję komorniczą można rozpocząć jedynie w stosunku do masy spadkowej).

2. Od momenty przyjęcia spadku do czasu działu spadku (spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi z całego swojego majątku).

3. Po przeprowadzeniu działu spadku (odpowiedzialność do wysokości udziałów).

Rodzaje długów spadkowych

Długi spadkowe są to wszelkie zobowiązania zmarłego, jakie istnieją w momencie otwarcia spadku.  Mogą więc być to:

Wszelkie zobowiązania przechodzą na spadkobierców, co ważne należności spadkowe mogą wystąpić również po śmierci spadkodawcy. Pewne umowy wygasają po śmierci, jednak powstaje obowiązek rozliczeń z kontrahentami dawcy spadku.

Radca prawny w Olsztynie - Paweł Tołoczko

 

Pozostałe obowiązki spadkobierców

Na spadkobiercę mogą zostać też nałożone pewne obowiązki, jak na przykład:

Czego nie można zaliczyć do długów spadkowych?

Masa spadkowa nie obejmuje praw i obowiązków osoby zmarłej ściśle związanych z jego osobą, bez charakteru majątkowego. Wśród przypadków można wymienić: służebności osobiste spadkodawcy, użytkowanie czy obowiązki wynikające z umowy o dzieło. Należą do nich też prawa, które z momentem śmierci dawcy spadku przechodzą na inne osoby, nie zależnie od tego czy są one powołane do spadku. Jeśli chodzi o dług zaciągnięty w banku, jest on przejmowany przez spadkodawcę, jednak umowa kredytowa pomiędzy zmarłym kredytobiorcą a bankiem wygasa.

Kto dziedziczy długi?

W dziedziczeniu długów niezwykle ważną kwestią są więzy krwi. Długi spadkowe dziedziczą w kolejności:

Radca prawny Olsztyn zaprasza do kontaktu

 

Jakie decyzje można podjąć w sprawie spadku?

W chwili dowiedzenia się o spadku, można podjąć 3 decyzje: odrzucić spadek, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza albo przyjąć spadek wprost.

1. Przyjęcie spadku wprost

Proste przyjęcie spadku oznacza, że to spadkobierca jest odpowiedzialny za wszelkie długi spadkowe, w tym wypadu niema tutaj żadnych ograniczeń. W sytuacji, kiedy osoba zmarła miała wiele długów i przewyższają one pozostawiony majątek, wtedy proste przyjęcie spadku może okazać się bardzo kłopotliwe.

2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jeśli chodzi o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza opiera się ono na tym, iż odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe podlega ograniczeniu. Granicą odpowiedzialności jest w tym wypadku wartość stanu czynnego spadku z momentem jego otwarcia. Musi więc zostać określona wartość składników, które obejmuje spadek według stanu z dnia śmierci spadkodawcy. Wysokość stanu czynnego spadku ustalana jest w wykazie inwentarza albo w spisie inwentarza. Spadkobierca musi przygotować wykaz odrębnie czy też razem z pozostałymi spadkobiercami, po czym składa go w sądzie. Wykaz inwentarza możliwy jest do złożenia bezpośrednio przed notariuszem. Wykonaniem spisu inwentarza zajmuje się natomiast komornik. W sytuacji przygotowania obu dokumentów, spis inwentarza ma pierwszeństwo przed wykazem. Oba te dokumenty muszą zawierać dokładny spis dotyczący aktywów, które obejmuje spadek, ale także długów spadkowych. Spadkobierca będzie zobowiązany spłacić długi, które znajdują się w spisie czy wykazie aż do wysokości wartości spadku w nich określonego. W przypadku celowego pominięcia w wykazie inwentarza i spisie inwentarza aktywów i pasywów będzie nieograniczona odpowiedzialność osoby przyjmującej spadek. W sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza niezbędne jest przygotowanie wykazu inwentarza, po czym spłacenie długów zgodnie z wykazem. Co ważne, inni spadkobiercy mogą złożyć odmienne wykazu, co oczywiście trzeba uwzględnić przy spłacie długów.  Jeśli wykonano spis inwentarza, wówczas długi trzeba spłacić zgodnie ze spisem. Jeżeli oba dokumenty istnieją, wówczas spis ma pierwszeństwo.

3. Odrzucenie spadku

Inną możliwością jest całkowite odrzucenie spadku. W tym wypadku spadkobierca nie będzie odpowiedzialny za długi osoby zmarłej, ale tym samym nie odziedziczy po niej żadnego majątku.

Odziedziczenie długów może być dużym problemem. Z taką sprawą pomoże radca prawny Olsztyn. Profesjonalna kancelaria Paweł Tołoczko zajmuje się sprawami dotyczącymi kwestii dziedziczenia długów.

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej

Bez wychodzenia z domu. Porady on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych on-line. W celu otrzymania porady prawnej drogą elektroniczną, należy wypełnić krótki formularz, opisać Państwa problem lub nurtujące pytanie, wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Tołoczko

ul. Mazurska 10/4
10-512 Olsztyn
Tel: 511 844 511
E-mail: biuro@kancelaria-toloczko.pl

Wyjście
Przewiń na górę