Prawnik Olsztyn

Dziedziczenie przez dziecko. Jak odrzucić spadek przypadający dziecku?

Strona główna » Publikacje » Dziedziczenie przez dziecko. Jak odrzucić spadek przypadający dziecku?

Do otwarcia spadku i dziedziczenia dochodzi z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca, jako uprawniony do dziedziczenia po zmarłym, ma możliwość podjęcia decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku.

Spadkobierca, w terminie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się, że został powołany do dziedziczenia, jest uprawnion y do złożenia oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest równoważny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości otrzymanego spadku.

Należy pamiętać, że złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę wywołuje taki skutek, jakby osoba ta nie dożyła otwarcia spadku, co oznacza, że taką osobę wyłącza się od dziedziczenia. W takim przypadku w jej miejsce wchodzą dalsi spadkobiercy ustawowi, a więc przypadający udział spadkowy spadkobiercy będzie co do zasady przypadał jego dzieciom.

W sytuacji, gdy spadkobiercą jest małoletnie dziecko, w jego imieniu odrzucenia spadku musi dokonać przedstawiciel ustawowy, a więc najczęściej rodzic. Powyższe wynika z przepisu art. 101 §3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w myśl którego każdy z rodziców może zarządzać mieniem dziecka, z tym wyjątkiem, że w sprawach przekraczających zwykły zarząd, a wiec w sprawach istotnych, do dokonania takiej czynności wymagana jest każdorazowo zgoda sądu opiekuńczego.

Przedstawiciel ustawowy dziecka, chcąc uzyskać wcześniej wspomnianą zgodę, musi w tym celu złożyć wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka, w tym przypadku polegającej na złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego.

Termin do odrzucenia spadku, który przypada osobie małoletniej w praktyce najczęściej zaczyna biec od chwili, gdy rodzic powziął wiedzę, że dziecko zostało powołane do spadku. Tym samym w sytuacji, gdy zostało ono powołane do dziedziczenia w wyniku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez rodzica, to sześciomiesięczny termin zaczyna biec od dnia, w którym rodzic dziecka złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku.

W takiej sytuacji, rodzic powinien jak najszybciej wystąpić do sądu ze wspomnianym powyżej wnioskiem. Sądem właściwym jest sąd opiekuńczy, tj. właściwy Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Obecnie opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Sąd rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym przesłuchania rodziców, podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Dopiero po uzyskaniu orzeczenia w przedmiocie wyrażenia przez sąd opiekuńczy zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego i jego uprawomocnieniu się, przedstawiciel ustawowy dziecka będzie mógł skutecznie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przez małoletniego. Należy pamiętać, że uzyskanie zgody sądu opiekuńczego nie jest tożsame z odrzuceniem spadku w imieniu małoletniego. Rodzic musi dokonać tej czynności przed notariuszem, bądź sądem spadku.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji i pomocy przy sporządzeniu wniosku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej

Bez wychodzenia z domu. Porady on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych on-line. W celu otrzymania porady prawnej drogą elektroniczną, należy wypełnić krótki formularz, opisać Państwa problem lub nurtujące pytanie, wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Tołoczko

ul. Mazurska 10/4
10-512 Olsztyn
Tel: 511 844 511
E-mail: biuro@kancelaria-toloczko.pl

Wyjście
Przewiń na górę