Adwokat Paweł Tołoczko

Dlaczego warto zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Strona główna » Publikacje » Dlaczego warto zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego jest specyficznym rodzajem umowy dotyczącym korzystania z lokalu mieszkalnego. Uregulowana została w ustawie o ochronie praw lokatorów, nadto zastosowanie do przedmiotowej umowy mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy najmu oraz najmu lokali.

Umowa najmu okazjonalnego winna pod rygorem nieważności zostać zawarta w formie pisemnej. Przedmiotowej umowy najmu okazjonalnego nie można zatem zawrzeć np. w formie umowy ustnej. Ponadto należy pamiętać, że wszelkie zmiany w umowie dla swojej ważności również wymagają formy pisemnej.

Najem okazjonalny, w przeciwieństwie do zwykłej umowy najmu mieszkania, może być zawarty tylko na czas określony, maksymalnie na okres do 10 lat.

Ponadto, z uwagi na swój specyficzny rodzaj, ustawodawca przewidział, że umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta przez właściciela lokalu (wynajmującego), będącego osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Elementami składowymi umowy najmu okazjonalnego są trzy załączniki:

  1. oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu;
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  3. oświadczenie właściciela lokalu, o którym mowa w pkt 2, zawierającego zgodę na to, żeby najemca w nim zamieszkał.

Trzeba zwrócić uwagę, że oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu winno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. W tym celu najemca musi udać się do notariusza i w jego obecności złożyć stosowne oświadczenia. Pozostałe elementy umowy najmu okazjonalnego dla swojej ważności wymagają zwykłej formy pisemnej (sporządzenia ich na piśmie i własnoręcznego podpisania).

W celu skorzystania z regulacji związanych z umową najmu okazjonalnego, dotyczących przymusowego wydania i opróżnienia lokalu, wynajmujący zobowiązany jest do zgłoszenia faktu zawarcia umowy w terminie 14 dni od jej podpisania do Urzędu Skarbowego.

W przypadku chęci uzyskania pomocy w sporządzeniu umowy najmu okazjonalnego, zapraszamy do współpracy z Kancelarią.

 

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej

Bez wychodzenia z domu. Porady on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych on-line. W celu otrzymania porady prawnej drogą elektroniczną, należy wypełnić krótki formularz, opisać Państwa problem lub nurtujące pytanie, wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Tołoczko

ul. Mazurska 10/4
10-512 Olsztyn
Tel: 511 844 511
E-mail: biuro@kancelaria-toloczko.pl

Wyjście
Przewiń na górę