Radca prawny Paweł Tołoczko

Darowizna od rodziny w gotówce a zwolnienie z podatku

Strona główna » Bez kategorii » Darowizna od rodziny w gotówce a zwolnienie z podatku

Darowizna od najbliższej rodziny to piękny gest wsparcia, który może jednak rodzić pytania dotyczące obowiązków podatkowych. W Polsce, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, darowizny między najbliższymi członkami rodziny mogą korzystać ze zwolnień podatkowych. Jednakże, aby móc skorzystać z takiego zwolnienia, konieczne jest spełnienie określonych warunków formalnych. Szczególną uwagę warto zwrócić na darowizny w gotówce, które – mimo że są często praktykowane – mogą sprawiać trudności przy próbie skorzystania ze zwolnienia podatkowego. 

Czy darowizna w gotówce podlega pod podatek ?

Darowizna środków pieniężnych jest formą przekazania majątku, która w polskim prawie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Kiedy osoba decyduje się obdarować inną kwotą pieniężną, powinna być świadoma, że taka transakcja może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zasady opodatkowania darowizn reguluje umowa darowizny, która jest zawierana między darczyńcą a obdarowanym.

Darowizna od rodziny w gotówce

Podatnik, czyli osoba otrzymująca darowiznę, musi udokumentować otrzymanie pieniędzy poprzez dowodem przekazania na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. W momencie kiedy pieniądze zostaną przekazane, nabywca środków staje się zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w odpowiednim urzędzie skarbowym i, w zależności od kwoty oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą, może być zmuszony zapłacić podatek.

Istnieją jednak sytuacje, w których można skorzystać ze zwolnienia z tego podatku. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku, pełne zwolnienie przysługuje w przypadku darowizn dla najbliższej rodziny, takiej jak małżonka, zstępny, pasierb, wstępny lub ojczym.

Darowizna w gotówce od najbliższej rodziny a podatek

Jeżeli dostałeś darowiznę w gotówce od najbliższej rodziny, ważne jest, abyś znał zasady dotyczące podatku od darowizny. Chociaż prawo polskie oferuje możliwość całkowitego zwolnienia od podatku dla darowizn przekazanych w ramach najbliższej rodziny, istnieją konkretne wymogi, które muszą być spełnione, aby móc z tego zwolnienia skorzystać.

Przede wszystkim, aby darowizna pieniężna była zwolniona z opodatkowania, nie może być przekazana w gotówce „ręki do ręki”. Zgodnie z przepisami, aby skorzystać ze zwolnienia, otrzymanej darowizny musi towarzyszyć dowód przekazania na rachunek bankowy nabywcy lub inny dokument bankowy potwierdzający transakcję, tak jak określa to przepis ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Ważne jest również, aby w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłosić taką darowiznę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego za pomocą formularza SD-Z2. Niestety, jeśli darowizna gotówki zostanie przekazana bezpośrednio pieniądze do ręki, nie można spełnić wymogów formalnych umożliwiających skorzystanie z preferencji podatkowej. W takiej sytuacji darowizny podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Znajomość tych zasad jest kluczowa, by nie zostać niespodziewanie obciążonym podatkiem. Regularne aktualizacje i konsultacje z doradcą podatkowym mogą pomóc w zachowaniu zgodności z obowiązującymi regulacjami i wykorzystaniu dostępnych ulg.

Wyroki sądowe a darowizna w gotówce

Wyroki sądowe a darowizna w gotówce

Ostatnie wyroki sądów administracyjnych rzucają nowe światło na kwestię opodatkowania darowizny w gotówce. Wbrew dotychczasowej praktyce fiskusa, który wymagał udokumentowania przekazu środków pieniężnych za pomocą przelewu bankowego, sądy zaczęły przyjmować bardziej elastyczne podejście, zgodne z celami prorodzinnymi ustawy. Jak pokazują orzeczenia, takie jak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2019 roku czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 4 października 2019 roku, darowizna przekazana w formie gotówki również może korzystać ze zwolnienia od podatku, jeżeli zostanie odpowiednio udokumentowana wpłata na rachunek bankowy przez obdarowanego.

Sądy podkreślają, że istotne jest, by interpretacja przepisów skupiała się na intencji ustawodawcy, która ma na celu ulżenie podatkowe dla rodzin. Takie podejście jest zgodne z artykułami Konstytucji RP, które zobowiązują państwo do ochrony i wsparcia rodziny. W świetle tych wyroków, dowód wpłaty środków na rachunek bankowy może być wystarczający, nawet jeśli początkowo darowizna była przekazana „z ręki do ręki”.

Dla podatników oznacza to możliwość korzystania z przysługujących im praw, nawet w przypadkach, które wcześniej były uznawane za niekwalifikujące się do zwolnienia. Chociaż fiskus może nadal trzymać się bardziej restrykcyjnych interpretacji, wyroki sądów administracyjnych jasno wskazują, że warto dochodzić swoich praw, szczególnie gdy dochodzi do sporu na etapie rozpatrywania sprawy przez organy podatkowe.

Pomoc radcy prawnego w darowiznach podatkowych od rodziny

Zrozumienie przepisów dotyczących podatku od darowizny od najbliższej rodziny może być skomplikowane, a pomoc doświadczonego radcy prawnego staje się nieoceniona, zwłaszcza w sytuacjach sporu z urzędem skarbowym. Radca prawny pomoże w prawidłowym zinterpretowaniu przepisów, co jest kluczowe dla skorzystania z przysługujących ulg podatkowych. Dzięki fachowej wiedzy, radca może doradzić, jak należy udokumentować otrzymaną darowiznę, co jest niezbędne do skorzystania ze zwolnień przewidzianych w ustawie.

Profesjonalista pomoże także w przygotowaniu i złożeniu odpowiednich formularzy podatkowych, a w przypadku ewentualnych problemów, będzie reprezentować klienta przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. W obliczu różnic interpretacyjnych, jakie mogą wystąpić między podatnikiem a urzędem skarbowym, zwłaszcza w kontekście darowizn w gotówce, wsparcie radcy prawnego jest nieocenione. Z jego pomocą można nie tylko wyjaśnić wszelkie wątpliwości, ale również skutecznie obronić swoje prawa do zwolnienia podatkowego.

Skonsultowanie się z radcą prawnym jest więc kluczowe dla każdego, kto planuje dokonać darowizny lub już dokonał przekazu środków pieniężnych w rodzinie i chce mieć pewność, że wszystkie aspekty prawne są prawidłowo adresowane.

Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej

Bez wychodzenia z domu. Porady on-line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych on-line. W celu otrzymania porady prawnej drogą elektroniczną, należy wypełnić krótki formularz, opisać Państwa problem lub nurtujące pytanie, wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Tołoczko

ul. Mazurska 10/4
10-512 Olsztyn
Tel: 511 844 511
E-mail: biuro@kancelaria-toloczko.pl

Wyjście
Przewiń na górę